Nationale sportakkoord

nationale sportakkoord

De vakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. De eerste blog na de vakantie gaat over het nationale sportakkoord. “Sport verenigt Nederland”, aldus minister Bruno Bruins bij het tekenen van het eerste nationale sportakkoord. Dit heeft hij samen gedaan met andere vertegenwoordigers van de sport, gemeenten en andere organisaties. Dit akkoord is het eindpunt van een intensief voorbereidingstraject en de start van een nieuwe fase. Het akkoord is vanaf 29 juni 2018 officieel getekend en vanaf 1 januari 2019 zal het sportakkoord met bijbehorende deelakkoorden ingaan.

  1. Inclusief sporten en bewegen

De ambitie is dat elke Nederlander een leven lang plezier heeft aan sporten en bewegen. Het is dan ook de ambitie om belemmeringen vanwege leeftijd, etniciteit, fysieke/mentale gezondheid of sociale positie weg te nemen.

 

  1. Duurzame sportinfrastructuur

Volgens het sportakkoord is het de ambitie om heel Nederland te voorzien van een goede, functionele en duurzame sportinfrastructuur. Er zullen meer sportaccommodaties komen, de openbare ruimtes zullen beweegvriendelijk worden ingericht en in de toekomst zullen alle sportaccommodaties duurzaam zijn.

 

  1. Vitale sport- en beweegaanbieders

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk blijven. De ambitie is daarom ook om alle typen aanbieders van sport en bewegen sportbestendig te maken. Aanbieders kunnen zich meer richten op verbreding van het aanbod  doordat de financiële en organisatorische basis op orde worden gebracht.

 

  1. Positieve sportcultuur

Iedereen zou in de toekomst overal veilig, eerlijk en met plezier moeten kunnen sporten. De ambitie is om ondersteuning te krijgen va  bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken.

 

  1. Van jongs af aan vaardig in bewegen

Het is de ambitie om kinderen te stimuleren meer te bewegen en aan de beweegnorm te laten voldoen. Dit om de motorische vaardigheden te laten toenemen. De grootste aandacht gaat naar de groep van 0 tot 12 jaar.

 

  1. Topsport die inspireert

De ambitie is om Nederlandse topsportprestaties en topevenementen een inspiratie te laten vormen voor de verenigende waarde van sport.

Als sport en spel Haren zijnde, gepassioneerd als wij met sport, spel, bewegen en voeding bezig zijn vinden wij dit een geweldig akkoord en dragen hier graag op onze manier ons steentje aan bij! Wilt u meer lezen over het Nationale sportakkoord? Kijk dan hier https://www.allesoversport.nl/artikel/sportakkoord-ambities-voor-de-sport-tot-en-met-2021/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial